Wednesday, December 21, 2011

Siri 28: Majoriti Ahli Falak Berpendapat Bentuk Bumi Adalah BulatDiriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma bahawa Baginda صلي الله عليه وسلم   ditanya: 

“Dimanakah tenggelamnya objek-objek angkasa dan dari manakah terbitnya objek-objek angkasa? Jawab Baginda صلي الله عليه وسلم   : Ia berada tetap ditempatnya tidak berpindah dan tidak tergelincir, ia kelihatan tenggelam pada pandangan penduduk di satu tempat dan kelihatan terbit pada penglihatan penduduk di satu tempat yang lain. Dalam waktu yang sama, penduduk di satu daerah mengatakan ia tenggelam sedangkan penduduk daerah yang lain mengatakan ia terbit”

Di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa matahari terbit dan terbenam bersilih ganti di atas permukaan bumi. Secara logiknya ia tidak mungkin terjadi demikian kecuali bentuk bumi adalah bulat. Matahari, bulan dan lain-lain hilang dari pandangan penduduk bumi di satu tempat dan kelihatan terbit di satu tempat yang lain. Ia tidak berpindah dan tergelincir dari laluannya sebagaimana firman Allah Azza Wajalla yang bermaksud:

Dan masing-masing beredar pada orbitnya”  ( Yasin: 40 )

Sebelum kedatangan wahyu Baginda صلي الله عليه وسلم  , masyarakat Arab memahami bahawa bumi berbentuk datar dan tidak bergerak. Tiada di kalangan mereka yang mengetahui bahawa bumi adalah bulat. Al Quran memberitahu kita bahawa bentuk bumi adalah bulat secara tersirat. Ia menggalakkan kita berfikir, merenung, membuat analisis sesuai dengan kehendak banyak dari ayat-ayatnya yang menghendaki kita berfikir.

“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Dia menutupkan (Yukawwir) malam ke atas siang dan menutupkan (Yukawwir) siang ke atas malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun” ( Az-Zumar: 5)

 Dalam beberapa ayat, Al Quran ada menerangkan bahawa bumi terbentang luas tanpa tepi. Sesuatu yang kelihatan terbentang tapi tidak mempunyai hujungnya ialah sesuatu yang berbentuk bulat. Ini ditambah lagi dengan adanya dua timur dan dua barat sebagaimana yang telah disentuh dan dihuraikan sebelum ini.

Fakta ini turut disokong oleh ayat Al Quran yang menerangkan bahawa siang dan malam silih berganti dan juga ayat berkenaan gunung yang berjalan atau bergerak sama seperti beredarnya awan.

Fakta-fakta seperti inilah yang mendorong usaha untuk mengukur keluasan bumi pada zaman Khalifah Al Makmun (786M-833M ) dengan cara pengukuran yang teliti dan membuat kesimpulan bahawa bumi adalah berbentuk bulat dan beredar di atas paksinya mengelilingi matahari.

Di antara ilmuan falak membuktikan bumi ini bulat ialah Al Biruni ( 973M-1048M ). Beliau membahagikan bulatan bumi kepada garis bujur ( longitude ) dan garis lintang (latitude) didalam bukunya yang bertajuk:

تحديد نهايات الاماكن لتصحيح مسافات المساكن


(Penetapan Penghujung Satu-Satu Tempat Untuk Mengesahkan Jarak Sesuatu Tempat) yang ditulis pada tahun 416H bersamaan 1040M.

Demikian juga dengan Al Khawarizmi, dengan bantuan beberapa orang ahli falak yang lain, beliau berjaya mengukur lilitan bumi dan mereka mendapati bumi adalah bulat. Beliau juga menolak pandangan astronomer Yunani purba –Ptolemy- yang mengatakan bumi berada dalam keadaan tetap dan matahari bergerak mengelilingi bumi. Pandangan Ptolemy ini dipegang dan dipertahankan oleh pihak gereja sehingga ratusan tahun lamanya. Ini bermakna ketika ilmuan Islam menemui bahawa bumi ini bulat, masyarakat eropah masih lagi berpegang bahawa bumi ini datar seperti hamparan tikar.Saturday, December 3, 2011

Siri 27: Ulasan Buku Falak - Al Hidayah Min Ad Dholalah - (sambungan)

Di dalam manuskrip Azhariah, tajuk yang tertera ialah: Mukadimah Fi Ilmil Wakti Wal Qiblati Tusamma Al Hidayah Minadholalah.

Topik perbincangan di dalam kitab sebagaimana catatan penulisnya ialah: ilmu berkenaan dengan masa dan kiblat dan ia adalah satu tuntutan yang sangat penting kerana ia merupakan asas kepada ibadat solat dan lainnya. Kitab ini merangkumi perbicaraan tentang ilmu pengiraan, geografi, sejarah, bahasa dan fiqh.

Pengarang tidak menyebut sebarang rujukan yang dijadikan sandaran kepada tulisan beliau. Memadai beliau menyebut dengan kata: “inilah mengikut pandangan ahli-ahli falak” tanpa menamakan sesiapa sesuai dengan adat kebiasaan pada masa itu yang menunjukkan bahawa apa yang ditulis oleh beliau itu selari dengan pandangan ahli-ahli falak.Nilai Ilmiah Kitab Ini

Penulisan dalam ilmu falak sudah banyak tersebar apatah lagi perbahasan yang berkaitan dengan masa atau waktu. Kebiasaannya ia bersifat ilmiah semata-mata berbanding dengan buku ini bagaimana pengarangya mengikat dan menyulam ilmu falak dengan ilmu fiqh dan lain-lainnya dengan sulaman yang halus sekali. Beliau menyusun dan mengulas maklumat-maklumat falak dengan susunan ayat yang mudah difahami oleh para pembaca dan pengkaji ilmu ini.

Pengarang juga memberi perhatian dengan menentukan kiblat bagi tempat-tempat tertentu di zamannya di pelbagai pelusuk dunia dan beliau mengisyaratkan bahawa cara yang beliau lakukan itu adalah hasil kreativiti beliau sendiri.Kandungan Buku

Buku ini mengandungi 12 bab:

Bab 1:  Cara Meletakkan Bilangan Mengikut Huruf Mu’jam


Bab 2:  Cara Mengetahui Kadar Biasan Bayang Di Setiap Kawasan


Bab 3:  Pengetahuan Tentang Nama-Nama Bulan Dan Bilangannya

Bab 4:  Pengetahuan Tentang Tarikh, Tahun, Bulan, Hari, Malam Dan Waktu

Bab 5:  Pengetahuan Awal Tahun Dan Awal Bulan Apabila Tidak Dapat Di Ketahui Melalui Tarikh Arab Dan Qibti

Bab 6:  Pengetahuan Tentang Tahun Qibtiyah Dan Cara Menghasilkannya

Bab 7:  Pengetahuan Tentang Nama-Nama Buruj Dan Peredarannya Serta Pembahagiannya Kepada Empat Fasal

Bab 8:  Pengetahuan Tentang Waktu – Waktu Solat

Bab 9:  Cara Mengeluarkan Penjuru Yang Empat

Bab 10:  Pengetahuan Tentang Malam: Yang Berlalu Dan Berbaki Dari Sudut Bulan Dan Peredaran

Bab 11:  Pengetahuan Tentang Sejumlah Tanda-Tanda Kiblat

Bab 12:  Tentang Mengadap Kiblat