Saturday, December 3, 2011

Siri 27: Ulasan Buku Falak - Al Hidayah Min Ad Dholalah - (sambungan)

Di dalam manuskrip Azhariah, tajuk yang tertera ialah: Mukadimah Fi Ilmil Wakti Wal Qiblati Tusamma Al Hidayah Minadholalah.

Topik perbincangan di dalam kitab sebagaimana catatan penulisnya ialah: ilmu berkenaan dengan masa dan kiblat dan ia adalah satu tuntutan yang sangat penting kerana ia merupakan asas kepada ibadat solat dan lainnya. Kitab ini merangkumi perbicaraan tentang ilmu pengiraan, geografi, sejarah, bahasa dan fiqh.

Pengarang tidak menyebut sebarang rujukan yang dijadikan sandaran kepada tulisan beliau. Memadai beliau menyebut dengan kata: “inilah mengikut pandangan ahli-ahli falak” tanpa menamakan sesiapa sesuai dengan adat kebiasaan pada masa itu yang menunjukkan bahawa apa yang ditulis oleh beliau itu selari dengan pandangan ahli-ahli falak.Nilai Ilmiah Kitab Ini

Penulisan dalam ilmu falak sudah banyak tersebar apatah lagi perbahasan yang berkaitan dengan masa atau waktu. Kebiasaannya ia bersifat ilmiah semata-mata berbanding dengan buku ini bagaimana pengarangya mengikat dan menyulam ilmu falak dengan ilmu fiqh dan lain-lainnya dengan sulaman yang halus sekali. Beliau menyusun dan mengulas maklumat-maklumat falak dengan susunan ayat yang mudah difahami oleh para pembaca dan pengkaji ilmu ini.

Pengarang juga memberi perhatian dengan menentukan kiblat bagi tempat-tempat tertentu di zamannya di pelbagai pelusuk dunia dan beliau mengisyaratkan bahawa cara yang beliau lakukan itu adalah hasil kreativiti beliau sendiri.Kandungan Buku

Buku ini mengandungi 12 bab:

Bab 1:  Cara Meletakkan Bilangan Mengikut Huruf Mu’jam


Bab 2:  Cara Mengetahui Kadar Biasan Bayang Di Setiap Kawasan


Bab 3:  Pengetahuan Tentang Nama-Nama Bulan Dan Bilangannya

Bab 4:  Pengetahuan Tentang Tarikh, Tahun, Bulan, Hari, Malam Dan Waktu

Bab 5:  Pengetahuan Awal Tahun Dan Awal Bulan Apabila Tidak Dapat Di Ketahui Melalui Tarikh Arab Dan Qibti

Bab 6:  Pengetahuan Tentang Tahun Qibtiyah Dan Cara Menghasilkannya

Bab 7:  Pengetahuan Tentang Nama-Nama Buruj Dan Peredarannya Serta Pembahagiannya Kepada Empat Fasal

Bab 8:  Pengetahuan Tentang Waktu – Waktu Solat

Bab 9:  Cara Mengeluarkan Penjuru Yang Empat

Bab 10:  Pengetahuan Tentang Malam: Yang Berlalu Dan Berbaki Dari Sudut Bulan Dan Peredaran

Bab 11:  Pengetahuan Tentang Sejumlah Tanda-Tanda Kiblat

Bab 12:  Tentang Mengadap KiblatNo comments:

Post a Comment