Saturday, October 30, 2010

Siri 12: Penentuan Waktu Solat

Firman Allah Taala yang bermaksud:

130. oleh itu, bersabarlah engkau (Wahai Muhammad) akan apa yang mereka katakan, dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya; dan beribadatlah pada saat-saat dari waktu malam dan pada waktu siang; supaya engkau reda (dengan mendapat sebaik-baik balasan).

(Dalam proses penyiapan)

No comments:

Post a Comment