Saturday, October 30, 2010

Siri 11: Penentuan Arah Kiblat Dengan Menggunakan Kaedah Kulminet Matahari

Arah kiblat yang tepat dapat dikesan dengan menggunakan kaedah kulminet matahari atau peristiwa Istiwa' Al A'zham. Ia adalah satu fenomena di mana matahari berada di titik zenith kaabah dan ia berlaku hanya 2 kali dalam setahun...

(Dalam proses penyiapan)

No comments:

Post a Comment