Sunday, October 17, 2010

Siri 9: Penentuan Arah Kiblat Dengan Trigonometri Sfera


Lokasi: Jasin, Melaka

Mukim
Keluasan
6,746 hektar
3,923 hektar
2,084 hektar
Chabau(Asahan)
3,897 hektar
3,329 hektar
789 hektar
Jasin
5,477 hektar
1,048 hektar
4,414 hektar
4,674 hektar
8,067 hektar
4,208 hektar
2,865 hektar
6,100 hektar
530 hektar
2,525 hektar
2,606 hektar
2,948 hektar
259 hektar
1,307 hektar
Keluasan Daerah Jasin
67,696 hektar

Kaedah pengiraan Trigonometri Sfera untuk mencari arah kiblat bagi kawasan Jasin Melaka.

Latitud Jasin Ǿt : 2° 23' 00"

Longitud Jasin ˄t : 101° 59' 00"

Latitud Mekah Ǿ: 21° 25' 15.6"

Longitud Mekah ˄ : 39° 49' 29.1"


* Latitud dan Longitud Kaabah adalah tetap
* Latitud dan Longitud tempatan ( contoh Jasin ) boleh didapati di Jabatan Ukur dan Pemetaan atau lama web JAKIM.

ATAU

sekiranya anda menggunakan handphone yang mempunyai ciri GPS seperti Nokia E5, anda dapat melihat terus Garis Lintang dan Garis Bujur di lokasi anda berada.


      Nokia E5


Tekan pada:  

1. Menu
2. Maps
3. My Position
4. Show detailKeperluan: Saintifik KalkulatorFormula:

Tan a = sin ( ˄t - ˄ᵐ )
________________________
Tan Ǿᵐ Cos Ǿt - Sin Ǿt Cos ( ˄t - ˄ᵐ )Sin (101° 59' 00" - 39° 49' 29.1")
= 0° 53' 3.28"

Tan 21° 25' 15.6" Cos 2° 23' 00"
= 0° 23' 31.13"

Sin 2° 23' 00" Cos ( 101° 59' 00" - 39° 49' 29.1")
= 0° 1' 9.92"

0° 23' 31.13 - 0° 1' 9.92
= 0° 22' 21.21"

0° 53' 3.28" ÷ 0° 22' 21.21"
= 2° 22' 24.38"
Tan-ˡ 2 22' 24.38"
= 67° 9' 10.33"

360° - 67° 9' 10.33"
= 292° 50' 49.6"

Azimut kiblat daerah Jasin = 292° 50' 49.6" (dari arah utara hakiki ).Terima kasih kepada Nasirudin al-Tusi pengasas Trigonometri.
Lahir di Iran 18 Februari 1201 ( 11 Jamadil Ula 597 H )
Meninggal: 26 Jun 1274 ( 18 Zulhijjah 672 H )
Umur 73 tahun

No comments:

Post a Comment