Saturday, October 16, 2010

Bintang Sirius ( Syi'ra ) Bintang Paling Terang Di Langit

Firman Allah Taala dalam surah An Najm ayat 49:


وانه هو رب الشعري

"Dialah pemilik bintang Syi'ra"

Imam Hafiz Jalaluddin Al Sayuti pula menyebut dalam kitab Tafsir Al Jalalain sebagai berikut:

وأنه هو رب الشعرى } هي كوكب خلف الجوزاء كانت تعبد في الجاهلية

"Dan Dialah pemilik bintang Syi'ra: iaitu bintang yang berada dibelakang jauza' dan pada zaman jahiliyah bintang ini dijadikan objek sembahan.
Tafsir Al Jalalain

Bintang Sirius adalah bintang ganda iaitu Sirius A dan Sirius B. Bintang Sirius ini beredar dalam bentuk bulat telur mengelilingi antara keduanya. Peredarannya mengambil masa 49.9 tahun di atas garis edar berbentuk busur.

فكان قاب قوسين او ادني


'Maka jadilah ia dekat dua hujung busur panah atau lebih dekat dari itu" (An Najm: 9 )

Kedudukan bintang mudah dikesan. Ia membetuli tiga bintang yang berderetan berada di dalam Buruj Orion atau Belantik yang digunakan untuk panduan arah kiblat di Malaysia iaitu Nitaq, Nilam dan Mintaka.
Mungkin kerana terangnya juga adalah salah satu faktor yang mendorong orang orang zaman jahiliyah menyembahnya... wallahu a'lam

No comments:

Post a Comment