Saturday, October 30, 2010

Matahari Dan Bulan Beredar Menurut Perhitungannya
Firman Allah Taala:

ßرJs)ø9$#ur §ôJ¤±9$# ãy 5b$t7ó¡çt¿2 ÇÎÈ


5. matahari dan bulan beredar dengan peraturan dan hitungan yang tertentu

( Al Qamar: 5 )


Ada sudut lain yang ditunjukkan oleh ayat Al Quran ini iaitu:


Matahari dan bulan mempunyai mekanisme yang tepat dan terukur dari segi kepanasan suhu, jumlah dan jarak.1. Jika ukuran matahari lebih besar dari bumi atau jaraknya lebih dekat sedikit dengan bumi, sudah tentu kita semua akan terbakar.


2. Jika matahari lebih kecil sedikit dari bumi atau lebih jauh sedikit dari bumi, kita semua akan beku.


3. Sekiranya saiz bulan lebih besar dari bumi kita akan tenggelam dalam gelombang air laut.


4. Sekiranya bulan lebih kecil lagi dan lebih jauh dari bumi, laut akan hilang dan surut.

No comments:

Post a Comment