Sunday, September 19, 2010

Kedudukan Ulum Al Kauniyyat ( Ilmu Alam Semesta )

Kata Imam Ali Jauhari di dalam kitab Tafsirnya - TAFSIR AL JAWAHIR (Sebuah kitab Tafsir Al Quran yang mencantumkan antara ilmu Al Quran dan sains moden):


"Mengapa para ulama Islam mengarang berpuluh puluh ribu kitab mengenai ilmu fiqh sedangkan ilmu fiqh dalam al Quran hanya terdapat beberapa ayat yang bilangannya tidak melebihi 150 ayat. Ayat yang membicarakan ilmu kainat mencapai 750 ayat. Adakah harus pada akal mahupun syara', umat Islam mahir dalam ilmu yang mana ayatnya sedikit dan jahil dalam ilmu yang mana ayat yang membicarakannya lebih banyak. Jadilah umat yang mahir dalam ilmu al kainat untuk mengangkat martabat umat..." (25: 55-56)


No comments:

Post a Comment