Saturday, August 28, 2010

Siri 8: Kaedah Al Battani Dalam Menentukan Arah Kiblat Dengan Menggunakan Rubu' Mujayyab


Kata Al Battani ( 858 M – 929 M ):

اما أن يكون طول بلدك اكثر من طولها وعرضه اقل من عرض مكة فالسمت غرب شمالي

Maksudnya:


"Dan sekiranya garis bujur negeri anda lebih besar dari garis bujur Mekah dan garis lintang lebih kecil dari garis lintang kota Mekah, maka sudut kiblat ialah mengarah ke barat bahagian utara"
( Jawahir Al Naqiyyah Fil A'mal Al Jaibiyah - Syeikh Ahmad Abdul Latif )

Contoh:

Latitut Mekah: 21° 26´ 00˝
Longitud Mekah: 39° 49´ 00˝

Latitut Tempatan: 3° 6´ U
Longitud Tempatan: 101° 43´T

21° 26´ 00˝
- 3° 6´
= 18° 20´

101° 43´
-39° 49´
= 61° 54´

Perbezaan Latitud: = 18° 20´

Perbezaan Longitud: = 61° 54´
Arah Kiblat bagi kawasan yang berlatitud Tempatan: 3° 6´ U
dan Longitud Tempatan: 101° 43´T ialah: 32.5°


Arah kiblat = 32.5° = 302°Arah kiblat = 302° ( dari arah utara hakiki ikut pusingan jam ).

Add captionNo comments:

Post a Comment